Domček bol prezentovaný na Velehrade

O Domčeku a Anke Kolesárovej sa mohli dozvedieť aj mladí prítomní na stretnutí ActIv8 v dňoch 17. – 20. júla 2008 na Velehrade a to prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne podieľame na akciách vo Vysokej nad Uhom. Boli sme nápadní oranžovými tričkami s novým logom domčeka. Pri prípravách stretnutia sme sa zapojili do tímov propagácie, showtímu a tímu usporiadateľov.
Pripravili sme prezentačný stánok, v ktorom bolo možné zakúpiť si knihy o Anke Kolesárovej a CD z Pútí radosti a vyzbierané príspevky budú použité na novú tvár domčeka – fasádne úpravy, ktoré na ňom prebiehajú v týchto dňoch.
Pripravovali sme aj krížovú cestu s témou: Uzdravenia, ktorú viedol o. Pavol Hudák. Začínala krátkou katechézou na lúke nad Velehradom a nasledovalo putovanie jednotlivými zastaveniami cez les. Krížová cesta bola výnimočná tým, že každé zastavenie malo svoj symbol vyjadrený namaľovaným plagátom a krátkym textom zo Svätého Písma.
Súčasťou krížovej cesty bolo vkladanie našich trápení a zranení do uzdravujúcich rúk Pána Ježiša, čo sme symbolicky vyjadrili vložením lístočkov (na ktoré sme napísali naše bolesti) do priesvitných krabíc, ktoré potom kňaz počas večernej modlitby upevnil na centrálny kríž na hlavnom pódiu.
Stretnutie bolo pre nás veľkým obohatením a prínosom pre náš duchovný život, neodchádzalo sa nám ľahko. Nadviazali sme nové priateľstvá a tiež kontakty na iné centrá mládeže, mnohých sme pozvali do domčeka, a necháme sa prekvapiť, kto nás navštívi...

Mária a Stanka

Pozri foto ..