Víkend dobrovoľníkov 22. - 24. februára 2008

Bázeň ma preniká, veď mňa si zavolal, keď na okraji vinice som stál. Teraz môžem klásť si tvoje plody do dlaní a hľadať krásu v dávaní.

Je to stretnutie mladých, ktorí sú ochotní slúžiť na rozličných aktivitách, ktoré poriada Dom Anky Kolesárovej.
Cieľom tohto stretnutia je duchovne sa obnoviť, vytvoriť tímy jednotlivých služieb pre fungovanie na najbližších pútiach, navzájom sa spoznať a povzbudiť sa v službe.

Téma: "Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" (Iz 6, 8)