37. Púť radosti    (2. - 4. mája 2008)

Pozývame ťa na 37. Púť radosti.
Téma: Láska je dobrotivá
Je to stretnutie pre mladých nad 16 rokov, ktorí:

  • chcú spoznať nových ľudí
  • by radi zažili spoločenstvo s inými mladými
  • túžia po ozajstnej úprimnej láske


Hostia:
  • Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup
  • o. Peter Novysedlák, kaplán Michalovce
  • o. Ivo Jakubík, farár Čaklov
  • snúbenci Martina Mašlejová a Igor Čikoš

Stretnutie prebieha v škole v Pavlovciach nad Uhom