Víkendovky počas letných prázdnin (15.6. - 31.8.2007)

Víkendové podujatia v rámci cyklu aktivít pre mládež, zameraných na efektívne využívanie voľného času. Podujatia viedol Mgr. Pavol Hudák, správca Centra života mladých vo Vysokej nad Uhom.

15. - 17.6.2007 Obeta - cesta lásky
S cieľom ... ukázať mladým ľuďom, ako môžu aktívne využívať svoj voľný čas, prežívať spoločenstvo, učiť sa komunikovať a vyjadriť svoj názor.

22. - 24.6.2007 Kto som ja a kto si ty
S cieľom ... využívať svoj voľný čas v službe pre iných, s dostatočným oddychom a zároveň možnosťou nadviazať nové priateľstvá, využívajúc svoje talenty.

29.6. - 1.7.2007 Víkendovka na tému Osobný rast
S cieľom ... ponúknuť nové možnosti pre svoj osobný rast formou rozvíjania svojich talentov v práci s ľuďmi i pre ľudí.

6. - 8.7.2007 Byť sám sebou
S cieľom ... ponúknuť mladým ľuďom možnosti objaviť, ako môžu byť sami sebou cez službu iným. Viedol ich Mgr. Pavol Hudák cez spoločné voľnočasové aktivity a prácu v centre a vo farnosti.

13. - 15.7.2007 Objaviť ukryté
S cieľom ... objavovať to, čo je ukryté v nás - mladých. To, o čom možno vieme, ale bojíme sa to ukázať iným. Naše talenty a dary, ktoré môžme ponúknuť v službe iným.

21. - 23.7.2007 Radosť spoločenstva
S cieľom ... ukázať mladým ľuďom, ako môžu prežiť skutočnú radosť zo spoločenstva v službe iným, aby tak aj iní mohli objaviť svoje talenty.

27.7. - 29.7.2007 Ako nasýtiť hlad
S cieľom ... pomôcť mladým hľadať odpoveď na ich každodenný "hlad". Hlad nie po jedle a matérii, ale hlad po hodnotách, ktorých naplnenie a "nasýtenie" môže dať zmysel ich životu a ich hľadaniu.

3.8. - 5.8.2007 Hľadanie cesty
S cieľom ... otvoriť mladým ľuďom možnosti spoznávania seba samých, hľadať cestu zmyslu života a odpovedí na ich otázky.

10.8. - 12.8.2007 Pri prameni
S cieľom ... ukázať mladým ľuďom, že prameň, pri ktorom môžu uhasiť svoj smäd po zmysle života, je na dosah ruky. Stačí vedieť, kde a ako ho hľadať a ktorým smerom sa vydať.

Víkendovky počas školského roka (1.9.2007 - 30.6.2008)

14. - 16.9.2007 Plánovacia víkendovka v CŽM
S cieľom ... návrh štruktúry fungovania Centra života mladých počas školského roka 2007/2008, vytvorenie tímov dobrovoľníkov a návrh tém na najbližšie stretnutia.

19. - 21.10.2007 Hľadanie duchovných rozmerov študenta
Podujatie viedol: Mgr. Juraj Jurica
S cieľom ... snažiť sa, prostredníctvo prednášok a aktivít o prehĺbenie duchovného života a rozvíjanie osobnosti mladého človeka, hľadanie schopnosti a talentov,ktoré môže využiť v spoločnosti.

26. - 28.10.2007 Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu
S cieľom ... vytvárania nových vzťahov a spoločenstva jednoty, učiť sa spoločnej modlitbe a práci. Pomocou prednášok, aktivít a hier pochopiť a žiť jednotu kresťana v spoločenstve

2. - 4.11.2007 MATRIX - realita
Podujatie viedol: Mgr. Martin Harčár
S cieľom ... výchovy k dobrovoľníctvu a obetavosti v službe spoločenstva. Prehodnotenia svojich hodnôt na základe filmu Matrix a jeho výkladu.

9. - 11.11.2007 Škola filmovej kritiky
Podujatie viedol: Mgr. Dušan Škurla
S cieľom ... pomôcť mladým ľuďom, aby vedeli komplexne zhodnotiť sledovaný film po stránke kompozičnej, estetickej a morálnej.

16. - 18.11.2007 Meč Božieho slova
Podujatie viedol: o. Martin Harčár

30. - 2.12.2007 Štart do adventu
Podujatie viedol: o. Pavol Hudák