Informácie pre dobrovolníkov

Ponúkame možnosť prihlásiť sa ako dobrovolníci. Ide o zodpovednú službu v niektorom z tímov (napr.: upratovacom, tíme v kuchyni, pri technike, v tíme SBS-ky... Ak si pocítil(a) túžbu slúžiť, je potrebné, aby si sa zúcastnil celého Silvestra (29.12. až 1.1.2009, prihlás sa do 20. decembra vrátane, nástup je v pondelok (bolo by vhodné prísť v dopoludnajších hodinách, najneskôr objednaným autobusom o 17:00 odchod vo štvrtok 1.1.2009 po upratovaní (približne okolo 15:00 hod.) Príspevok je dobrovolný, min. 350,- Sk.

Podmienky:

  • prihlásenie do 20. decembra vrátane,
  • vek min. 17 rokov,
  • aspoň 3x si sa zúčastnil na Pútiach radosti alebo zrelosti.

Je to služba podľa potreby - ochota slúžiť, obetovať sa, strácať sa kvôli iným. Vyžaduje sa zodpovednosť, flexibilita, oddanosť zverenej službe. V poznámke v prihlasovacom formulári uveď službu, v ktorej by si chcel slúžiť!!! Prosíme nepíšte dlhé poznámky, uveďte len vybratú službu. Pre oganizátorov to však nie je záväzné a majú právo vás prideliť podľa potreby aj do iného tímu, ako ste si zvolili.

Nezabudni: Ježiš je pre nás vzorom pokornej služby. Keď umyl nohy učeníkom, povedal: "Dal som vám príklad, aby ste robili aj vy podobne..." Bolo by vhodné, aby všetci, ktorí sa prihlasujú do služby, podporovali aj modlitbami celé toto Silvestrovské stretnutie. Nech je to dielo podla Božej vôle.