1. Púť Premeny

termín: 26. - 27. júl 2008

KKonečne budeme putovať. Púť sama v sebe skrýva nielen radosť zo spoločenstva, ale aj náročnosť putovania. Putovaním napredujeme a môžeme prežiť aj osobnú premenu.
Téma: Na ceste do Damasku

Predbežný program - zmeny vyhradené

SOBOTA, 26. júla 2008
09:00 – štart:

 • cyklopúť z Košíc do Vysokej nad Uhom(90 km)
  Trasa: Košice (katedrála) – Krásna n.H. – Slanec – Malé Ozorovce – Sečovce – Hriadky – Pozdišovce – Michalovce – Palín – Pavlovce – Vysoká nad Uhom (cca. 100 km)
  Podrobnejšie info na čísle 0915/856 167
 • pešia púť z Michaloviec (25 km)
  Trasa: od farského kostola pri autobusovej stanici cez Zempl. Širokú – Palín – Stretavu - Pavlovce nad Uhom – Vysoká nad Uhom

obed z vlastných zásob
16:00 - predpokladaný príchod do Vysokej nad Uhom
17:00 - večera (guláš)
17:30 - príprava večerného programu
         - príprava na sv. omšu
19:00 - sv. omša
20:00 - predstavenie pútnických skupín a zdieľanie
21:00 - púť k hrobu
22:00 - večerná modlitba

NEDEĽA, 27. júla 2008
07:30 hod budíček
08:00 hod modlitba
08:30 hod raňajky (párky, chlieb)
10:30 hod sv. omša

Dôležité info

Pre účastníkov pešej púte:

 • odporúčame ľahkú obuv s mäkkou podrážkou
 • počas putovania je strava z vlastných zásob
 • nezabudnite si pršiplášť, náhradné oblečenie a obuv

  Pre účastníkov cyklopúte:

 • bicykel musí byť v dobrom technickom stave (brzdy, ložiská, prevody, pneumatiky, osvetlenie vzadu, mazanie...)
 • odporúčame mať prilbu, pumpu (najmä ak máte špeciálny ventil) a náhradnú dušu (duša na bicykli totiž nie je nesmrteľná)
 • počas putovania je strava z vlastných zásob
 • na prevezenie batožiny bude k dispozícii sprievodné vozidlo; nezabudnite si náhradné oblečenie a obuv
 • po skončení púte sa vráti každý domov takým spôsobom, ako mu najviac vyhovuje: na bicykli, alebo si zabezpečí iný spôsob prepravy

  Pre všetkých účastníkov:

 • súčasťou putovania je trpezlivé znášanie rôznych nepríjemností a ťažkostí
 • viac ako fyzický výkon cení sa správny úmysel, duch obety a zmysel pre spoločenstvo


  Nezabudni na spacák a prezúvky! Spanie bude v domčeku. Príspevok na stravu a ubytovanie dobrovoľný. Odchod v nedeľu individuálny (pozri spoje www.cp.sk)

  Na Púť premeny je potrebné prihlásiť sa vopred zaslaním e-mailu na adresu: domcek@domcek.org a to najneskôr do 22. júla 2008.
  E-mail má obsahovať základné údaje o pútnikovi a to: meno, priezvisko, rok narodenia, adresa, kontakt, mail, či ide cyklo alebo peši a prípadne kde sa chce pripojiť k pútnikom. Pri nahlasovaní viacerých je potrebné uviesť tiež všetky údaje.

  Ak sa rozhodnete putovať ako skupina z iného miesta ako je uvedené, prosíme, dajte nám o tom vedieť (domcek@domcek.org) •