SILVESTER 2008

Stretnutie prebieha prevažne v Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom

PREDBEŽNÝ PROGRAM – zmeny vyhradené

PONDELOK, 29. decembra 2008
17:00 - registrácia úcastníkov- Základná škola v Pavlovciach
18:00 - vecera (z vlastných zásob)
19:30 - nácvik na svätú omšu
20:00 - svätá omša
         - vecerný program
22:30 - spolocná vecerná modlitba
00:00 - vecierka

UTOROK, 30. decembra 2008
07:30 - spolocná ranná modlitba
08:00 - ranajky (z vlastných zásob)
09:00 - prednáška
10:00 - práca v skupinkách
         - zdielanie
13:00 - obed (pre všetkých úcastníkov)
14:30 - pút k hrobu Anky Kolesárovej
18:00 - svätá omša
19:00 - vecera
20:00 - práca v skupinách – príprava pozdravov, výroba orieškov, príprava koledovania...
21:00 - film, diskusia k filmu
23:00 - spolocná vecerná modlitba
24:00 - vecierka

STREDA, 31. decembra 2008
07:30 - spolocná ranná modlitba
08:00 - ranajky
09:30 - koledovanie
13:00 - obed
14:00 - príprava Silvestrovského vecera, výzdoba sály...
17:00 - sv. omša
         - vecera
         - spolocný vecerný Silvestrovský program
23:30 - Adorácia a dakovná pobožnost v kostole
00:00 - Novorocné požehnanie
         - zábava v spolocenskom oblecení v jedálni Základnej školy
         - možnost tichej adorácie
         - možnost rozhovorov na vyhradených miestach

ŠTVRTOK, 1. januára 2009
         - bez budícka
do 08:00 dobrovolné ranajky
09:00 - sv. omša
11:30 - odchod autobusov do Michaloviec