Víkendovky

Každý víkend je možné zažiť v domčeku spoločenstvo. Ak máš čas a chuť, príď. Ohlás sa vopred na t. č. 0911912598