Púť rodín

Púte rodín začali z podnetu rodičov, ktorých deti sem prichádzali a chceli to miesto navštíviť, poďakovať za deti a prosiť o požehnanie svojich rodín. V poslednej dobe sa Pútí rodín zúčastňuje stále viac mladých manželov, ktorí kedysi sami chodievali ako účastníci a dobrovoľníci na Púte radosti. Cieľom Púte rodín je uzdraviť a posilniť vzťahy v rodine.

 1. Púť rodín - 26. júna 2004, téma: Výchova v rodine
 2. Púť rodín - 28. august 2004, téma: Budovanie vzťahov v rodine
 3. Púť rodín - 1. mája 2005, téma: Rodina – prameň lásky
 4. Púť rodín - 28. august 2005, téma: Kráľovná pokoja – Pokoj
 5. Púť rodín - 14. mája 2006, téma: Odpustenie
 6. Púť rodín - 27. 5. 2007, téma: Požehnanie
 7. Púť rodín - 30. september 2007, téma: Duchovná stagnácia v rodine

  Ako muža a ženu ich stvoril
 8. Púť rodín - 8. jún 2008, téma: Objav krásu svojho vzťahu
 9. Púť rodín - 31. august 2008, téma: Objav hĺbku svojho vzťahu

Organizátori

 • Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom
 • Inštitút rodiny v Košiciach (Monika a Juraj Rimarčíkoví, tel. 0911 280 001)
 • Študenti Teologickej fakulty v Košiciach – odbor Náuka o rodine (kontakt o. Štefan Novotný)