Informácie pre dobrovoľníkov

Ak máš min. 17 rokov a bol(a) si aspoň 3x účastníkom na Pútiach radosti alebo zrelosti, ponúkame Ti možnosť prihlásiť sa na Púť rodín ako dobrovoľník.

Môžeš si vybrať z nasledujúcich možností podľa svojich talentov a schopností:

  1. Animátor - Animátor je animou - dušou spoločenstva. Jedná sa o animátorstvo pri deťoch od 3 rokov. Vyžaduje sa láska k deťom a zodpovednosť! Bolo by vhodné, ak by si mal už predchádzajúcu skúsenosť s prácou s deťmi (eRko, tábor, výlety). Je dobré vopred porozmýšľať nad niektorými hrami. Animátori budú rozdelení do viacerých skupín podľa veku deti a preto pouvažuj ktorá veková kategória ti vyhovuje najviac.
  2. Hudobník - Spievajte mu a hrajte. Otvorenosťou Bohu otvára srdcia iným v modlitbe. Dones si nástroj na ktorý hráš. (Je potrebné prísť skôr, nachystať a precvičiť piesne na sv. omšu a adoráciu a pomôcť s prípravou púte)
  3. Kuchyňa – Keďže Púť rodín je v nedeľu – už v sobotu je potrebné nakúpiť a pripraviť veci k vareniu. Bude sa variť pre dospelých guláš a slepačia polievka pre deti.
  4. Technické zabezpečenie – jedná sa o pomoc pri technike – ozvučení telocvične a púti k hrobu.
  5. Služba podľa potreby – ide o službu prípravy školy, vydávania obeda, upratovania...


  • Príchod dobrovoľníkov a nástup do služby je v piatok večer (prípadne v sobotu doobeda) v Domčeku (Hlavna 94, Vysoka n/Uhom). Sobota bude venovaná spoločnej príprave Púte rodín, do ktorej budú zapojení všetci dobrovoľníci. Až v nedeľu si prevezmú svoju konkrétnu službu.
  • Odchod dobrovoľníkov je buď spojom v nedeľu 18:40 alebo až po upratovaní....je tu možnosť zostať v domčeku aj do pondelka.

Od všetkých dobrovoľníkov sa vyžaduje zodpovednosť, flexibilita, oddanosť zverenej službe.
A nezabudni:
Ježiš je pre nás vzorom pokornej služby. Keď umyl nohy učeníkom, povedal:
"Dal som vám príklad, aby ste robili aj vy podobne..."