Podrobný program

Štvrtok, 20. november 2008
18:00 - registrácia účastníkov v Dome Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom
19:00 - večera (z vlastných zásob)
20:00 - svätá omša (kostol vo Vysokej)
21:15 - sviečkový sprievod k hrobu Anky Kolesárovej
22:00 - spoločný zoznamovací večer
24:00 - večierka

Piatok, 21. november 2008
07:00 - budíček
07:30 - spoločná ranná modlitba
08:00 - raňajky
09:00 - prednáška
11:00 - práca v skupinách
13:00 - obed (možnosť sviatosti zmierenia)
14:30 - film
16:30 - príprava cesty svetla
18:00 - večera
            - registrácia ďalších účastníkov (Pavlovce)
18:45 - presun účastníkov z Vysokej do Pavloviec
            - putovný ruženec – dobrovoľný (Vysoká – Pavlovce)
20:00 - svätá omša
21:00 - oznamy
21:30 - cesta svetla
24:00 - večierka

Sobota, 22. november 2008
07:00 - budíček
07:45 - spoločná ranná modlitba
08:00 - raňajky
09:00 - prednáška
10:00 - práca v skupinách
11:30 - spoločné zdieľanie skupiniek
12:30 - spoločný obed
12:30 - modlitba príhovoru
13:30 - púť k hrobu Anky Kolesárovej
17:00 - svätá omša (kostol v Pavlovciach)
18:30 - večera formou švédskych stolov
19:30 - večerný program
21:00 - večer svedectiev
22:00 - moderovaná adorácia - o. Henrich Grejták
24:00 - kompletórium
            - tichá celonočná adorácia

Nedeľa, 23. november 2008
07:30 - budíček
08:00 - spoločné raňajky
09:00 - spätná väzba
11:00 - svätá omša – (SZŠ)
13:30 - odchod autobusov do MI

Zmena programu vyhradená!