4. Pút zrelosti    (20. – 23. novembra 2008)

Pozývame ta na 4. Pút zrelosti.
Téma: Môj citový život a moje túžby

Je to stretnutie (nie putovanie) mladých, ktorí:

  • majú nad 23 rokov,
  • radi by komunikovali o témach, ktoré ich zaujímajú,
  • chcú spoznať nových ľudí a modliť sa za osobné povolanie.