Púte zrelosti

Je to stretnutie pre mladých nad 23 rokov, ktorí chcú spoznať nových ľudí, modliť sa za osobné povolanie a komunikovať o témach, ktoré ich zaujímajú.

 1. Pút zrelosti 21. - 23. júl 2006
 2. Pút zrelosti 22. - 25. november 2007 téma: Môj život – osobná misia
 3. Pút zrelosti 3. – 6. apríl 2008 téma: Zrelost muža - zrelost ženy
 4. Pút zrelosti 20. – 23. november 2008 téma: Môj citový život a moje túžby

Hostia:

 • Iveta a Ladislav Friedmannovi
 • Mária a Maroš Eškutovi
 • o. Pavol Hudák
 • o. Marek Forgáč
 • o. Martin Harčár
 • o. Štefan Novotný
 • o. Dušan Škurla