Predbežný program - zmeny vyhradené

POZOR!!! Stretnutie prebieha v "novej" základnej škole v Pavlovciach nad Uhom
(v smere do Vysokej nad Uhom je na ľavej strane pred poštou)


PIATOK, 17. október 2008
17:00 - registrácia úcastníkov (vestibul ZŠ v Pavlovciach nad Uhom)
18:00 - vecera (z vlastných zásob)
18:30 - stretnutie animátorov
19:45 - nácvik na svätú omšu
20:00 - svätá omša (telocvicna ZŠ)
21:10 - úvodné slovo a organizacné pokyny
21:40 - prvé stretnutie skupiniek
22:50 - spolocná vecerná modlitba
00:00 – vecierka

SOBOTA, 18. október 2008
07:30 - spolocná ranná modlitba
08:00 - ranajky (z vlastných zásob)
09:00 - prednáška, host: o. Marek Forgác
10:00 - práca v skupinkách
11:30 - dialóg s hostom
12:30 - obed (pre všetkých úcastníkov)
13:00 - modlitba príhovoru, možnost tichej adorácie
         - stretnutie animátorov
13:15 - Belgický tanec
14:00 - pút k hrobu Anky Kolesárovej (pešia pút do Vysokej nad Uhom)
17:00 - svätá omša (Kostol Pavlovce nad Uhom
18:30 - vecera a randenie
20:00 - svedectvá
21:00 - spolocná moderovaná adorácia
00:00 - vecierka, silencium, celonocná adorácia

NEDELA, 19. október 2008
07:00 – stretnutie animátorov
07:30 - spolocná ranná modlitba
08:00 - ranajky + balícek na cestu
         - Stretnutie v skupinkách - spätné väzby
09:30 - svätá omša (telocvicna ZŠ)
11:00 - záverecná bodka
11:30 - odchod autobusov do Michaloviec