39. Púť radosti    (17. - 19. október 2008)

Pozývame ťa na 39. Púť radosti.
Téma: Láska sa nevypína

  • Púť radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov (alebo po skončení základnej školy). Koná sa 4 krát v roku.
  • Program je situovaný tak, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznajú nových priateľov z rôznych častí Slovenska (možno aj zahraničia). Majú priestor komunikácie o rôznych témach, a zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu s hosťom, či svätej omši, adorácii...
  • Každá púť má svoju tému. Teraz prežívame rok svätého Pavla, v ktorom sa zamýšľame nad témou: „Hymnus na lásku“ (1 Kor 13, 4). Na každú púť sú pozývaní hostia, ktorí v prednáške priblížia tému a tá sa potom bližšie rozoberá v skupinkách (pozri predbežný program)
  • Počas púte sa učíme prežívať slobodu a pravú radosť, preto je zakázané požívať alkoholické nápoje a takisto je nutné obmedziť fajčenie a mobilné telefóny.

Hostia:
  • o. Marek Forgáč, duch. správca UPC Košice
  • o. Jozef Kohút, kaplan UPC Košice