Informácie pre dobrovoľníkov

Ak máš min. 17 rokov a bol(a) si aspoň 3x účastníkom na Pútiach radosti alebo zrelosti, ponúkame Ti možnosť prihlásiť sa na jednú z našich akcií ako dobrovoľník.

  • Nástup do služby je vždy v deň začatia akcie, najlepšie hneď z rána.
  • Odchod dobrovoľníkov je zvyčajne o 3-4 hodiny neskôr ako odchod účastníkov, keďže treba po akcií dôkladne poupratovať.

Môžeš si vybrať z nasledujúcich možností podľa svojich talentov a schopností:

  1. Animátor - Animátor je animou - dušou spoločenstva. Vyžaduje sa láska k dušiam a zodpovednosť! Bolo by vhodné, ak by si mal už predchádzajúcu skúsenosť s vedením spoločenstva. Je možnosť prihlásiť sa príp. aj ako spoluanimátor, ak si na to celkom netrúfaš
  2. Modlitbový tím – Spievajte mu a hrajte. Otvorenosťou Bohu otvára srdcia iným v modlitbe. Je vhodné, aby si mal skúsenosť s modlitbou príhovoru.
    Ak by si chcel hrať je potrebné pri prihlasovaní uviesť v prihlasovacom formulári na aký nástroj môžeš hrať. Kto spieva dvakrát sa modlí. Viac info ..
  3. Mediálny tím - tvorivý duch, práca s textom, s PC, grafikou. (Úlohy: propagačné, prezentačné a spracovanie materiálu). Vítaný je dobrovoľník s vlastným notebookom a foťákom (nie je to však podmienka :-)) Je potRebné urobiť mediálnu propagáciu už pred púťou.
  4. Služba podľa potreby - ochota slúžiť, obetovať sa, strácať sa kvôli iným. Ide o službu v kuchyni, v SBS-ke (POZOR - do SBS berieme aj dievčatá), v obchodíku, pri technike, v školách. Vyžaduje sa zodpovednosť, flexibilita, oddanosť zverenej službe. (Pri prihlasovaní v poznámke uveď službu, v ktorej by si chcel slúžiť!!!)

Tvojou duchovnou a duševnou podporou bude skupinka, do ktorej budeš súčasne zaradený. Predstavíš sa im, spoznajú ťa, budú sa za teba a za tvoju službu modliť, kedykoľvek sa pri nich môžeš zastaviť. Všetci vedia, že tvoju službu podporujú, posilňujú a chránia. Patríš im a oni tebe.

A nezabudni: Ježiš je pre nás vzorom pokornej služby. Keď umyl nohy učeníkom, povedal: "Dal som vám príklad, aby ste robili aj vy podobne..."