Cieľ stretnutí

Cieľom týchto stretnutí je správne tlmočiť pojem láska a prosiť za čistotu mladých, aby sa mohli slobodne rozhodnúť pre povolanie, či vytvoriť pevné manželstvá a zdravé rodiny. Mnohé svedectvá mladých, ktorí sa zúčastnili týchto stretnutí, svedčia o ich silnom pozitívnom význame.