Diamant v zemi nezhnije

Otec arcibiskup Alojz Tkáč v homílií na stretnutí mládeže vo Vysokej nad Uhom počas II. púte radosti vyriekol tieto slová: Čistý, čestný život je vzácnym diamantom, ktorý zdobí ľudské srdce. Pre slovenskú mládež je Anka rovesníčkou, priateľkou. Rozumejú a Žičia si. Nech bude ich spoločníčkou na cestách mladosti. Anka pomôže mladým hľadať tie pravé hodnoty života, aby objavili ľudské šťastie. Pretože to, za čo hodno zomrieť, dáva životu chuť a zmysel.

Nech Anka Kolesárová - perla radosti zažiari každému - mladším i starším, manželom i zasvätením ako jasná zornica na nebi čistoty.

"Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly, keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju." (Mt 13, 44 - 46).

"Videl som človeka - vzácny drahokam vkladať do zeme." Chceli by sme to pole "kúpiť" pre našu slovenskú mládež a rodinu.

Prosím o pomoc ...

Spojenie sa v modlitbe za blahorečenie Anky Kolesárovej, mučenice čistoty, a tak naplnení Svätým Duchom vykročme do šťastného života.

Doposiaľ bolo vydaných množstvo záložiek s krátkym životopisom a modlitbou za blahorečenie Anky Kolesárovej, bulletin a kniha o svedectve Anny Kolesárovej s názvom Sila čistej lásky.

Mladí ľudia z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach nacvičili choreografiu o Anke Kolesárovej s názvom Slza radosti. Slovenská televízia predstavila choreografiu i mučenícku smrť Anky Kolesárovej celému Slovensku v relácii Dobrá zvesť. Bolo odohraných 100 predstavení v mnohých slovenských mestách, obciach a taktiež v zahraničí, napr. v talianskej diecéze Spoletto vo farnosti Cascia pri príležitosti XV. Svetového dňa mládeže.

Otec kardinál Jozef Tomko sa už viackrát zmienil medzi mladými o Anke Kolesárovej. Napríklad v Gaboltove a v Bazilike sv. Pavla v Ríme na XV. svetovom dni mládeže. Často ju spomína aj otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.