Modlitba za blahorečenia Anny Kolesárovej

Všemohúci Bože,
tvoja služobnica Anna Kolesárová
radšej podstúpila smrť,
aby si zachovala čistotu srdca a tela.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj túto prosbu …

(teraz prednes svoju prosbu)

aby sme ju mohli uctievať na oltári
ako vzor čistoty a rastu v hodnotách,
ktoré ukazujú cestu k pravej láske
a k dôstojnému životu.

O jej blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vypočuté modlitby

Prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej
Hlavná 28 041 83 Košice

Nihil obstat

Mons. Peter Holec, delegát biskupa

Imprimatur

Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup - metropolita
Košice, 9.9.2005, ABÚ č.prot. 932/2005